آموزش  AVR

آموزش میکروکنترلر AVR  به زبان بیسیک که می توانید نرم افزار BASCOM  را

تهیه کنید و با استفاده از یک پروگرامر AVR تمامی برنامه های که می خواهید روی

IC  میکروکنترلر AVR  پروگرام کنید.

 

آموزش   DOWNLOAD        AVR-BASIC