مکاترونیک صنعت

 آموزش AVR

تدریس کامل تمام قسمتهای AVR به صورت صد در صد عملی

آشنایی و كار با تایمرها و آشنایی و كار با وقفه ها و آشنایی و كار با PWM

آشنایی و كار با مبدلهای آنالوگ به دیجیتال و مقایسه كننده ها

آشنایی و كار با درگاه سریال ، فیوزبیتها و دیگر قسمتهای داخلی AVR

آشنایی و كار با حافظه EEPROM

انجام كار عملی با تمام قسمتهای داخلی AVR

انجام كار عملی با نمایشگرهای LCD

انجام كار عملی با صفحه كلید های ماتریسی ، ارتباط با صفحه كلید كامپیوتر

انجام كار عملی با موتور های پله ای (Stepper Motor)

ارتباط با حافظه خارجی ،سنسورها

ارتباط با كامپیوتر از طریق درگاه سریال

آموزش زبان برنامه نویسی با كامپایلر (codevision , C )

آموزش زبان برنامه نویسی با كامپایلر (BASCOM, BASIC )

تلفن تماس : 33730780-021 و 09125307794